Общи Условия за плащане на регистрационни такси за конферентни събития, организирани от Българското дружество по сравнително образование (БДСО)

  1. Предмет

1.1. Тези Общи Условия регулират отношенията между Българското дружество по сравнително образование (наричано тук БДСО) и участник в конферентни събития на БДСО (наричан/а тук Участник) в неговото/нейното положение на потребител на конферентни услуги, предоставени от БДСО.

1.2. Участникът се регистрира за конферентно събитие на БДСО чрез заплащане на регистрационна такса към БДСО.

1.3. БДСО потвърждава регистрацията на Участника за конферентното събитие въз основа на получаването на регистрационната такса.

 

  1. Регистрационни такси

2.1. Конферентните събития на БДСО може да имат различни регистрационни такси в зависимост от сроковете на плащане и други обстоятелства.

2.2. На своя конферентен уебсайт БДСО трябва да:

  • показва всички детайли на регистрационните такси (вид, сума, краен срок);
  • описва какво включват регистрационните такси;
  • предоставя специфична информация за регистрационните такси, където е необходимо.

2.3. БДСО има отговорност да предостави всички услуги и материали, включени в регистрационната такса.

 

  1. Конферентни разходи на Участника

3.1. Участникът има отговорност да заплати от себе си всички свои разходи по участие в конференцията, които не са включени в регистрационната такса – пътни разходи, нощувки, дневни разходи, виза, застраховки и др.

 

  1. Анулиране

4.1. В случай, че БДСО анулира конферентно събитие, за което Участникът е заплатил регистрационна такса, пълната сума на регистрационната такса се връща на Участника до един месец от датата на анулирането на събитието.

4.2. В случай, че Участникът анулира участието си в конферентното събитие, за което е заплатил регистрационна такса, регистрационната такса не се връща.

 

  1. Приемане на Общите условия

5.1. Чрез заплащане на регистрационна такса за конферентно събитие на БДСО, Участникът приема тези Общи условия.